06- 51561428
ina@sissingh.nl

Het onderstaande is van toepassing op de website https://ina-sissingh.nl (Ina Sissingh Training en Scholing Compressietherapie)
Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Ina Sissingh Training en Scholing Compressietherapie houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het privacyreglement van Ina Sissingh Training en Scholing Compressietherapie staat hoe wij omgaan met privacygevoelige informatie en persoonsgegevens die aan ons verstrekt worden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Ina Sissingh Training en Scholing Compressietherapie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Ina Sissingh Training en Scholing Compressietherapie of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Ina Sissingh Training en Scholing Compressietherapie. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Ina Sissingh Training en Scholing Compressietherapie. De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten

Frames
Het is niet toegestaan deze site te framen in een andere site.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat deze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.